[script](function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-39065992-8', 'auto');ga('send', 'pageview');[/script]

Informacja o plikach cookie

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
Ok, rozumiem

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 77 780 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1 944 500 000 (słownie: miliard dziewięćset czterdzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda, w tym:

  • 1 072 000 000 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;
  • 58 100 050 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 58100050;
  • 600 000 000 (słownie: sześćset milionów) akcji imiennych serii C1 oznaczonych jest numerami od 000000001 do 600000000;
  • 214 399 950 (słownie: dwieście czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 000000001 do 214399950Akcjonariusz

Liczba akcji zwykłych

Liczba akcji uprzywilejowanych
Liczba akcji razem
% udział 
w strukturze kapitału
Liczba głosów 
na Walnym Zgromadzeniu
% głosów 
na Walnym Zgormadzeni
Redan S.A.
541 346 000
600 000 000
1 141 346 000
58,70%
1 741 346 000
68,44%
21 Concordia 1 S.A.R.L.
369 766 000
0
369 766 000
19,02%
369 766 000
14,53%
Pozostali
433 388 000
0
433 388 000
22,29%
433 388 000
17,03%
Razem
1 344 500 000
600 000 000
1 944 500 000
100,00%
2 544 500 000
100,00%


Powrót