[script](function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-39065992-8', 'auto');ga('send', 'pageview');[/script]

Informacja o plikach cookie

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www.
Ok, rozumiem

Wyniki finansoweDANE PODSTAWOWE

w tys. zł
2013 (zbadane)
2014 (zbadane)
2015 (zbadane)
2016 Skonsolidowane  
(zbadane)


2017 Skonsolidowane
(zbadane)

Przychody ze sprzedaży
239 167
275 760
314 806
379 003
388 113

Zysk (strata) ze sprzedaży
12 319
21 406
20 874
16 708
16 708

EBITDA
16 391
24 943
25 249
22 988
-21 342

EBIT (Zysk operacyjny)
12 552
21 125
20 985
16 570
-30 509

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
12 944
19 855
19 884
15 760
-43 302

Zysk (strata) netto
11 356
26 083
16 135
13 002
-36 623


AKTYWA/PASYWA

w tys. zł
31.12.2013 
(zbadane)
31.12.2014 
(zbadane)
31.12.2015 
(zbadane)
31.12.2016 Skonsolidowane
(zbadane)
31.12.2016 Skonsolidowane
(zbadane)
Aktywa razem
75 669
95 464
112 345
176 868
178 743
Aktywa trwałe
15 163
27 384
36 016
61 962
64 476
Zapasy
43 537
52 241
62 021
83 404
101 472
Środki pieniężne i ekwiwalenty
14 164
5 149
8 122
8 400
6 032
Kapitał własny
12 779
31 528
41 664
65 731
29 555
Zobowiązania długoterminowe
30 145
14 096
8 476
1 499
1 753
Zobowiązania krótkoterminowe
32 745
49 840
62 205
109 638
147 435


PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł
2013 (zbadane)
2014 (zbadane)
2015 (zbadane)
2016 Skonsolidowane (zbadane)
2016 Skonsolidowane (zbadane))
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 266
-39 571
17 896
38 890
-5 588
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 259
-10 304
-14 643
- 32 771
-12 969
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 240
40 860
-281
- 4 491
16 307
Powrót